Búsqueda actual tag

Actividades de formación, Página 2

O blog de Sociais 2014-09-03 14:00:00

Imaxe Marta Arias. CC BY-SA
O curso Proxectos de aprendizaxe e intelixencias múltiples é unha  actividade a desenvolver no CFR de Lugo durante o primeiro trimestre do curso 2014/2015.
A súa duración é de 21 horas e está destinada a todos os corpos e especialidades.
A reflexión sobre a práctica educativa e a súa adaptación aos coñecementos actuais sobre a aprendizaxe, sendo conscientes da diversidade en cuanto a intelixencias (verbal-lingüística, lóxico-matemática, visual-espacial, cinestésica-corporal, musical, naturalista, interpersoal, intrapersoal) será o punto de partida.
Abordaranse tamén  estilos de aprendizaxe e estilos de ensinanza, metodoloxía para a diversidade de intelixencias con exemplos, recursos e estratexias para a aula.
Novos ecosistemas de aprendizaxe e en qué medida a perspectiva das Intelixencias Múltiples facilita o traballo por competencias básicas serán outros dos aspectos a tratar.
Obxectivos
1.Reflexionar sobre a teoría das intelixencias múltiples relacionándoas coas competencias básicas.
2.Analizar a aplicación de novas metodoloxías didácticas que integran as intelixencias múltiples nas actividades de ensino-aprendizaxe, como os proxectos de comprensión ou/aprendizaxe baseada en proxectos.
3.Promover a capacitación do profesorado a través do deseño e posta en práctica de proxectos de aprendizaxe e no uso responsable das TIC.

Contidos

1.Teorías, correntes e modelos que axudan a estruturar a escola que queremos.

   1.1.Neurociencia.

   1.2.Estratexias de pensamento.

   1.3.Intelixencias múltiples e diversidade.

2.Estratexias metodolóxicas de aplicación na aula.

   2.1.Enfoque por proxectos.

   2.2.Aprender a aprender.

3.Novos ecosistemas de ensinanza e aprendizaxe.

   3.1.Licenzas e dereitos de autor.

Para máis información contactar con:

Marta Arias López

cfr.lugo.linguisticosocial@edu.xunta.es

Teléfono: 982251068

Inscrición a través de fprofe

O blog de Sociais 2014-09-03 13:00:00

Imaxe Marta Arias. CC BY-SA
O curso Proxectos de aprendizaxe e intelixencias múltiples é unha  actividade a desenvolver no CFR de Lugo durante o primeiro trimestre do curso 2014/2015.
A súa duración é de 21 horas e está destinada a todos os corpos e especialidades.
A reflexión sobre a práctica educativa e a súa adaptación aos coñecementos actuais sobre a aprendizaxe, sendo conscientes da diversidade en cuanto a intelixencias (verbal-lingüística, lóxico-matemática, visual-espacial, cinestésica-corporal, musical, naturalista, interpersoal, intrapersoal) será o punto de partida.
Abordaranse tamén  estilos de aprendizaxe e estilos de ensinanza, metodoloxía para a diversidade de intelixencias con exemplos, recursos e estratexias para a aula.
Novos ecosistemas de aprendizaxe e en qué medida a perspectiva das Intelixencias Múltiples facilita o traballo por competencias básicas serán outros dos aspectos a tratar.
Obxectivos
1.Reflexionar sobre a teoría das intelixencias múltiples relacionándoas coas competencias básicas.
2.Analizar a aplicación de novas metodoloxías didácticas que integran as intelixencias múltiples nas actividades de ensino-aprendizaxe, como os proxectos de comprensión ou/aprendizaxe baseada en proxectos.
3.Promover a capacitación do profesorado a través do deseño e posta en práctica de proxectos de aprendizaxe e no uso responsable das TIC.

Contidos

1.Teorías, correntes e modelos que axudan a estruturar a escola que queremos.

   1.1.Neurociencia.

   1.2.Estratexias de pensamento.

   1.3.Intelixencias múltiples e diversidade.

2.Estratexias metodolóxicas de aplicación na aula.

   2.1.Enfoque por proxectos.

   2.2.Aprender a aprender.

3.Novos ecosistemas de ensinanza e aprendizaxe.

   3.1.Licenzas e dereitos de autor.

Para máis información contactar con:

Marta Arias López

cfr.lugo.linguisticosocial@edu.xunta.es

Teléfono: 982251068

Inscrición a través de fprofe

Curso Asistencia inicial ao paciente crítico

Nube de palabras en forma de corazón e título do curso Asistencia inicial ao paciente crítico
Asistencia inicial ao paciente crítico. Marta Arias. CC BY-SA
Esta actividade está dirixida a profesorado de FP.
As distintas sesións desta actividade serán impartidas polo doutor Manuel  Castro Maestre (Médico Asistencial da Base Medicalizada do 061 en Lugo).
Desenvolverase no CIFP Politécnico de Lugo, rúa Armando Durán, nº 3 (a carón do parque Rosalía de Castro).
O horario de luns a xoves será de 10:00 a 14:00 h e de 16:00 a 18:30 h.
O venres desenvolverase só pola mañá en horario de 10:00 a 14:00 h.
Na aula virtual do CFR de Lugo creouse un curso onde se pode ampliar información sobre o programa de obxectivos e contidos, acceso ao lugar de celebración, normas xerais do plan de formación do profesorado, etc.:

Curso Asistencia inicial ao paciente crítico

Nube de palabras en forma de corazón e título do curso Asistencia inicial ao paciente crítico
Asistencia inicial ao paciente crítico. Marta Arias. CC BY-SA
Esta actividade está dirixida a profesorado de FP.
As distintas sesións desta actividade serán impartidas polo doutor Manuel  Castro Maestre (Médico Asistencial da Base Medicalizada do 061 en Lugo).
Desenvolverase no CIFP Politécnico de Lugo, rúa Armando Durán, nº 3 (a carón do parque Rosalía de Castro).
O horario de luns a xoves será de 10:00 a 14:00 h e de 16:00 a 18:30 h.
O venres desenvolverase só pola mañá en horario de 10:00 a 14:00 h.
Na aula virtual do CFR de Lugo creouse un curso onde se pode ampliar información sobre o programa de obxectivos e contidos, acceso ao lugar de celebración, normas xerais do plan de formación do profesorado, etc.:

Docente ABP

A piques de rematar o curso mooc do INTEF Aprendizaxe Basado e Proyecctos(ABP)  comparto convosco o último emblema:
«El participante en #ABPmooc_intef poseedor de esta insignia ha acreditado las siguientes competencias: es capaz de diseñar un proyecto y analizar posteriormente sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades antes de su implementación, tiene recursos para movilizar su entorno local para realizar un debate educativo en torno al ABP, conoce y sabe gestionar la «red de aprendizaje» que sostiene su proyecto de aprendizaje, diseña adecuadamente una investigación en torno a su proyecto, tiene capacidad para difundir satisfactoriamente el proyecto y sus resultados».

Docente ABP

A piques de rematar o curso mooc do INTEF Aprendizaxe Basado e Proyecctos(ABP)  comparto convosco o último emblema:
«El participante en #ABPmooc_intef poseedor de esta insignia ha acreditado las siguientes competencias: es capaz de diseñar un proyecto y analizar posteriormente sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades antes de su implementación, tiene recursos para movilizar su entorno local para realizar un debate educativo en torno al ABP, conoce y sabe gestionar la «red de aprendizaje» que sostiene su proyecto de aprendizaje, diseña adecuadamente una investigación en torno a su proyecto, tiene capacidad para difundir satisfactoriamente el proyecto y sus resultados».

Docente Evaluador. ABPmooc_INTEF

Acadado o segundo emblema!

Emblema Docente Evaluador
«El participante en #ABPmooc_intef poseedor de esta insignia ha acreditado las siguientes competencias: aprecia el valor de los artefactos digitales para el desarrollo de un proyecto de aprendizaje, reconoce la relación entre las actividades y tareas de un proyecto y los artefactos digitales que estas exigen, elige las herramientas necesarias para la realización de los artefactos digitales que requiera el proyecto, determina con precisión los momentos del proyecto en los cuales se tomarán datos para la evaluación, conoce diferentes herramientas de evaluación, tradicionales y alternativas, escoge las herramientas más adecuadas para una evaluación justa y eficaz de los participantes en su proyecto de aprendizaje».

Docente Evaluador. ABPmooc_INTEF

Acadado o segundo emblema!

Emblema Docente Evaluador
«El participante en #ABPmooc_intef poseedor de esta insignia ha acreditado las siguientes competencias: aprecia el valor de los artefactos digitales para el desarrollo de un proyecto de aprendizaje, reconoce la relación entre las actividades y tareas de un proyecto y los artefactos digitales que estas exigen, elige las herramientas necesarias para la realización de los artefactos digitales que requiera el proyecto, determina con precisión los momentos del proyecto en los cuales se tomarán datos para la evaluación, conoce diferentes herramientas de evaluación, tradicionales y alternativas, escoge las herramientas más adecuadas para una evaluación justa y eficaz de los participantes en su proyecto de aprendizaje».

Emblema docente activo. Curso ABP mooc INTEF

 Xa teño o meu primeiro emblema.

Docente activo, CC BY-SA
«El participante en #ABPmooc_intef poseedor de esta insignia ha acreditado las siguientes competencias: comprende el concepto de «aprendizaje basado en proyectos» y su relación (similitudes y diferencias) con otras metodologías, analiza convenientemente un proyecto para señalar sus puntos fuertes y débiles, diseña con eficacia un prototipo de proyecto para su difusión inicial, integra adecuadamente en su proyecto estrategias de socialización rica, crea eficazmente equipos de trabajo para el desarrollo de proyectos de aprendizaje, valora la importancia de participar en entornos sociales de aprendizaje, es capaz de definir y construir su «entorno personal de aprendizaje» como vía de desarrollo profesional».

Grazas á participación  e colaboración de todas as persoas.

Emblema docente activo. Curso ABP mooc INTEF

 Xa teño o meu primeiro emblema.

Docente activo, CC BY-SA
«El participante en #ABPmooc_intef poseedor de esta insignia ha acreditado las siguientes competencias: comprende el concepto de «aprendizaje basado en proyectos» y su relación (similitudes y diferencias) con otras metodologías, analiza convenientemente un proyecto para señalar sus puntos fuertes y débiles, diseña con eficacia un prototipo de proyecto para su difusión inicial, integra adecuadamente en su proyecto estrategias de socialización rica, crea eficazmente equipos de trabajo para el desarrollo de proyectos de aprendizaje, valora la importancia de participar en entornos sociales de aprendizaje, es capaz de definir y construir su «entorno personal de aprendizaje» como vía de desarrollo profesional».

Grazas á participación  e colaboración de todas as persoas.