Horarios


Alumnado

Horario lectivo

Horario no lectivo

7.30-9.00   Aula matinal
9.00 a 14.00 Horario escolar lectivo  
14.00 a 16.00   Comedor
16.00 a 17.00   Actividades extraescolares

 

Profesorado

Horario no lectivo

17.30-18.30 Lunes: Atención a padres/madres (tutorías)

 

Secretaría

Horario

9.30-11.30 Atención al público