CURSOS DE ESO

CURSO GRUPO A GRUPO B GRUPO C ESPECÍFICAS LIBRE CONFIGURACIÓN
PRIMERO 1º ESO A 1º ESO B 1º ESO C EFI +EPV+MUS+(REL O VE) FRA ,REF MAT,COMPRLECT
SEGUNDO 2º ESO A 2º ESO B 2º ESO C + PMAR EFI+EPV+MUS+TEC (REL O VE) FRA,ALE,COMPRLEC
TERCERO 3º ESO A 3ºESO Bº 3º ESO C + PMAR EFI+CIU+ TEC(REL O VE) FRA, ALE, EPVA
CUARTO 4º ESO A 4º ESO B 4º ESO C GRUPO A) MAT+FYQ+BYG+(FRA O ALE)+(INF,DI,TEC)

GRUPO B) MAT+ECO+LAT+FRA+(ALE, MUS)

GRUPO C) MAT+TEC+IAEE+CAAP+DI